Tylösandsseminariet 12-13 september

header_tylosand2

60-årsjubileum för Tylösandsseminariet

Det är inte bara Nollvisionen som fyller år 2017.
MHF startade 1957 en intern medlemsutbildning i bland annat trafikpsykologi som pågick i tolv dagar och blev väldigt populär. Ryktet om utbildningens höga kvalitet spred sig och med åren utvecklades den till den konferens för trafiksäkerhetsarbete som Tylösandsseminariet idag är. Den stora nordiska mötesplatsen inom trafiksäkerhet. 60-åringen ska vi fira med såväl tårta som speciellt inbjudna gäster.

I Tylösand skrivs historia. Här byggs ett trafiksäkert Sverige.
Du är varmt välkommen att bidra till bygget!
Det börjar med ditt deltagande i Tylösandsseminariet 2017.

 nollvisionen_20ar_750x230

Nollvisionen 20år

Ett säkert system?

Begreppet Nollvisionen lanserades just här på Tylösandsseminariet. 2017 är det 20 år sedan visionen antogs. Fortfarande finns ingen annan tänkbar hållning. Alla goda krafter samarbetar mot målet.
Ändå tycks utvecklingen just nu stagnera. Varför? Och ännu viktigare: Vad gör vi åt det? Vad gör du åt det?

I år blir Tylösandsseminariets trafiksäkerhetsfokus tredelat: Beteende – Teknik – Samhälle
Autonoma fordon, säkra räcken, oskyddade trafikanter, klimat, tung trafik…
Alla har sina hjärtefrågor. Finns det ett delat ansvar?

 

mer info om seminariet klicka här.

Annonser

Dags för lagändring om påföljd för rattfylleri

Dags för lagändring om påföljd för rattfylleri

MHF – 2017-08-11 09:29 CEST

MHF kräver en översyn av straffskalan och en skärpt syn på vållandebrott som skett i samband med rattfylleri.

För tre månader sedan gick MHF ut och krävde en skärpt syn på vållandebrott som skett i samband med rattfylleri. Nu har också Riksåklagaren gått ut i media om att han anser att straffskalan för rattfylleri måste ses över.

Riksåklagare Anders Perklev har nu flera gånger gått ut i media om att han anser att straffskalan för rattfylleri måste ses över. Det skulle medföra att återfallsförbrytare kan tas om hand, och inte genast släppas ut på gatorna igen. MHF vill gå längre än så, och kräver att den promemoria som dåvarande justitieministern Thomas Bodström skrev 2006 ska dammas av. Avsikten då var att förändra straffsatserna så att de jämställdes med andra vållandebrott.

Om man återkommande kör rattfull händer det ofta att föraren ändå släpps för att direkt få möjlighet att fortsätta köra omkring som en levande dödsfälla för andra. Om man som rattfull dödar någon i sin framfart så får man gå hem efter omplåstring, och en tid därefter riskera ett kortare fängelsestraff. Det hade aldrig accepterats om brottet skett på annat sätt än i trafiken. Det är orimligt att någon som så brutalt brustit i sitt omdöme bara ska få gå hem i väntan på åtal. Trafikbrott måste ses lika allvarligt som andra brott.

https://www.sydsvenskan.se/2017-07-27/riksaklagare-skarp-straffet-for-rattfylleri

http://www.sydostran.se/karlskrona/olycksforaren-erkanner-vallande-till-annans-dod/

En man kör på fyllan i Karlskrona. En kvinna dör en våldsam död.

”Den 32-årige mannen är tidigare känd av polisen. Han har medgivit att han druckit alkohol, och saknar körkort. Han erkänner också grovt vållande till annans död, men förnekar att han kört vårdslöst. Han återfick friheten efter förhör.” (från tidningen Sydöstran)

Vi ställer oss mycket tveksamma till om han hade fått åka hem efter omplåstring och blodprov om han hade skjutit ihjäl kvinnan. Men nu verkar inställningen vara: ”Han var ju på fyllan, så han får gå hem så länge.”

Är det denna syn vi vill ha på att människor körs ihjäl i trafiken av rattfyllerister?
–Nej, säger vi på MHF.
Det är kränkande för det allmänna rättsmedvetandet och inte minst för de anhöriga till offret att föraren får gå hem efter förhör.

Nu är det hög tid att damma av Thomas Bodströms departementspromemoria från 2006 ”Vållandebrotten i trafiken” som både Alliansregeringarna och S/MP regeringen har lagt en våt filt över. Thomas Bodström hade modet att föreslå skärpningar i synen på rattfylleribrott:

”I promemorian föreslås att det skall införas två nya straffbestämmelser i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott; vållande till annans död vid fordonstrafik och vållande till kroppsskada eller sjukdom vid fordonstrafik. Förslagen läggs mot bakgrund av att det är motiverat att anlägga en skärpt syn på vållandebrott som skett i samband med rattfylleri och andra allvarliga trafikbrott.

De särskilda brotten skall enligt förslaget ha ett högre minimistraff än de generella bestämmelserna i brottsbalken. Minimistraffet för vållande till annans död vid fordonstrafik, grovt brott, skall enligt förslaget vara ett års fängelse. Det skall, till skillnad från den generella bestämmelsen om vållande till annans död, inte finnas någon särskild straffskala för ringa brott. Minimistraffet för vållande till kroppsskada eller sjukdom vid fordonstrafik, grovt brott, skall vara sex månaders fängelse. Vid bedömningen av om brotten är grova skall särskilt beaktas om föraren i samband med brottet även har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri eller grovt rattfylleri.

Nu vill vi se verkstad från regeringen. Människor som tar andras liv kan vi inte bara släppa ut i samhället igen som om ingenting har hänt. Vi har Märstahändelsen i färskt minne då en annan berusad man tog en kvinnas liv. Sedan dess har det hänt i Karlskrona, Kalmar och på andra ställen. Med denna riskgrupp – som inte bryr sig om de har körkort eller rattfulla – ute i trafiken utsätts oskyldiga dagligen för livsfara.

Det är helt orimligt att en människa som så brutalt brustit i sitt omdöme bara ska få gå hem i väntan på åtal.
Trafikbrott måste ses som andra brott. Ta fram Bodströms förslag och gör en fungerande lag av det.

Flera regeringar av olika färg har i över tio år låtit saken bero. Det måste bli stopp på den vilan nu. Det här får inte vara en partipolitisk prestigefråga. Det bör råda en samstämmighet om själva problemet. Nu gäller det att hitta lösningen. Vi vet att enskilda riksdagsledamöter är inne på samma spår som MHF, och vi samarbetar gärna i frågan.

MHF kommer nu att begära att få träffa justitieministern och hela riksdagens justitieutskott för att ställa frågan om när de kan fatta besluten som leder till en säkrare trafik.

Göran Sydhage, VD MHF

Svensk folkrörelse vinner EU-pris

Lars Olov Sjöström tar emot priset av Matthew Baldwin, Deputy Director-General, Mobility & Transport EU-kommissionen

MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, har vunnit ett stort EU-kommissionspris för sitt innovativa pionjärarbete med de automatiska nykterhetskontrollerna, mer kända som alkobommar. 

Priset som MHF i konkurrens med cirka 100 andra nominerade har vunnit är Excellence in Road Safety Awards 2017 som är ett pris inom EU-kommissionens European Road Safety Charter.

Under måndagen delades priset ut i Bukarest, Rumänien och MHF:s nominerade var på plats för att personligen ta emot utmärkelsen ur händerna på Matthew Baldwin, Deputy Director General, Mobility & Transport EU-kommissionen.

Här är motiveringen
Initiativet från svenska Motorförarnas Helnykterhetsförbund belönas för sitt innovativa praktiska genomförande, nyckeln till en framgångsrik trafiksäkerhetspolitik. Nykterhetstest i trafiken är en del av trafiksäkerhetsarbetet. Antalet nykterhetstest som polisen utförde i trafiken tenderar emellertid att minska varje år. Alkobommarna kan hjälpa polisen att bli effektivare. Eftersom hela verksamheten är väl dokumenterad kan systemet enkelt introduceras i andra europeiska länder.

(The initiative of the Swedish Abstaining Motorists’ Association is rewarded for its innovative practice in enforcement, key to any successful road safety policy. Sobriety tests in traffic are part of the road safety work. The number of sobriety tests conducted by the police in traffic, however, tends to decrease every year. Alco Gates can help the police to become more effective. As the entire operation is well documented, the system can be easily introduced in other European countries.)

Trafiksäkerhetschefen nöjd
– Det är självklart mycket hedrande att få ett så här fint pris, säger Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef på MHF. Det är ett kvitto på att allt arbete som vi lagt ner inte varit förgäves, och att det uppskattas på en bred internationell front.

– Det har inte hela tiden varit så enkelt att nå fram. Vi måste handskas särskilt varsamt med våra resurser eftersom vi är en ideell medlemsorganisation. Vårt TestLab i Tibro har lagt ner mycket tid och energi på att hitta de bästa produkterna och kombinera dem till fungerande anläggningar med extremt högt ställda tekniska krav.

Publikens pris
MHF vill gärna passa på att lyfta Automobil Club Roman (ACR), Rumänien, som vann publikens pris i Bukarest. ACR presenterade sin app ”Mr Bear”, som ska användas av barn. Appen är kopplad till det lokala vägnätet och känner av bilens hastighet, när föraren kör över laglig hastighet uppmuntrar appen barnen att säga till sina föräldrar att sakta ner. Syftet är att förändra beteenden i trafiken genom att använda barnens inflytande över sina föräldrar. Det är ett mycket gott initiativ, som borde kunna överföras till svenska förhållanden.

Mer om European Road safety Charter
European Road Safety Charter, Europeiska trafiksäkerhetsstadgan, startades 2004 på uppdrag av Europeiska kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet. Sedan dess har denna unika plattform för trafiksäkerhetsinformation nått ut till det civila samhället på alla nivåer i samtliga 28 EU-medlemsstater.

Under det senaste årtiondet har Europeiska trafiksäkerhetsstadgan byggt upp en gemenskap bestående av 2 300 undertecknare som alla har bidragit till att förbättra trafiksäkerhetsnormerna och trafiksäkerhetskulturen genom verkliga åtaganden och konkreta åtgärder.

Mer om de automatiska nykterhetskontrollerna
De automatiska nykterhetskontrollerna har testats i hamnarna i Göteborg och Stockholm med mycket gott resultat. Varje dag rullar cirka 8 200 fordon ut från färjeterminaler vidare ut på svenska vägar. Tullverkets statistik visar att det är ungefär dubbelt så vanligt med rattfylleri bland dessa fordon.

Den 20 augusti 2013 invigde MHF, tillsammans med en rad andra aktörer, den första alkobommen i Göteborgs hamn. Under en försöksperiod kontrollerades trafiken som anlände till hamnen via Tysklandsfärjan i en automatisk nykterhetskontroll. Den 10 september 2014 invigde MHF alkobommar i Frihamnen Stockholm. Under detta andra fältförsök testades systemet med högre trafikvolymer och fler kontrollstationer. Fyra filer för personbilar och två för lastbilar. Systemet är mycket snabbt och trafikflödet löper fint.

Alkoholmätningsutrustningen uppfyller samma krav som polisens befintliga sållningsinstrument, både tekniskt och juridiskt.

Just nu startas ett stort arbete upp i Sverige för att införa automatiska nykterhetskontroller i 23 hamnar samt Öresundsbron. MHF har lagt ner ett enormt pionjärarbete, och är mycket nöjda med utvecklingen.

Priset är ett bevis på att engagemang lönar sig och att rattfylleri är ett problem på fler ställen än i Sverige.

MHF fortsätt sin kamp för att ingen ska dö av rattfylleri.

Ta MHF-paus i sommar

Missa inte att Ta Paus på din sommarresa. Det tjänar vi alla på.

Rastplatsaktiviteten ”Ta Paus” är en välkänd syn längs våra sommarvägar. Under några hektiska dagar under semestertiden står MHF på 60 rastplatser över hela landet och bjuder på fika och uppmuntrar till att Ta Paus.

Många semesterfirare struntar i att ta regelbundna pauser. Det är dumt eftersom en paus faktiskt kan rädda liv. Forskning som tyder på att allt för många olyckor beror på att föraren har somnat bakom ratten. Varje år arbetar hundratals MHF-funktionärer ideellt med den här aktiviteten på omkring 60 rastplatser över hela Sverige. Från Brösarps backar i söder över Råby Hed och Höga kusten till Ljusvattnet i norr hittar du MHF.

Störst chans att träffa på Ta Paus-gänget på din resa är sista helgen i juli (28-30/7) då man kraftsamlar, men redan före midsommar var de första funktionärerna ute. Det sista datumet är i början på september.

Här finns en förteckning över platser och datum över hela landet.

Under Ta Paus får MHF möjlighet att synliggöra förbundet och det arbete man utför på ett positivt sätt samtidigt som man kan ge viktig information till trafikanter om trafiksäkerhet. I enkätform får också MHF viktiga svar på vad resenärerna tycker om olika trafiksäkerhetsfrågor.

Alla utvärderingar som gjorts visar att arrangemanget tagits emot mycket positivt av såväl besökare på rastplatserna som av MHF:s funktionärer. Detta har visat sig vara ett bra sätt att under trevliga former nå trafikanter med trafiksäkerhetsinformation.

– På ett antal rastplatser har vi kört Ta Paus i många år och där träffar vi varje år resenärer som har väntat på oss, säger Sabrina Sandhu, projektledare för MHF:s stora sommarkampanj Ta Paus.

– De känner igen oss och är mycket glada när vi är på plats. Att vi bjuder på fika är självklart också uppskattat.

Nytt material för i år är bland annat en folder med kortfattad information på fem språk, och en medlemskampanj där den som blir medlem under Ta Paus kan vinna presentkort på upplevelser. Som vanligt finns det också bingobrickor för barnen, och de brukar vara mycket uppskattade.

Alkobommarna kommer fram i rampljuset nu

Alkobommar föreslås i Sveriges största hamnar

Trafikverket föreslår att alkobommar införs i 23 svenska hamnar plus på Öresundsbron. Det är betydligt fler än de fem som regeringen bett verket utse.
Trafikverket har på regeringens uppdrag utrett i vilka hamnar det kan passa att införa så kallade alkobommar. Uppdraget var att hitta fem lämpliga hamnar, men Trafikverket föreslår i stället att bommarna placeras i alla hamnar som trafikeras av stora bilfärjor samt på Öresundsbron. Det rapporterar Sveriges Television.

– Det tycker vi är kalas. Jättebra att de tar med Öresundsbron också, säger Göran Sydhage, vd för Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF, till Accent.

En tidigare utredning ansåg att alkobommar inte gick att införa i svenska hamnar. I början av 2016 lämnade MHF in en egen utredning som visade att det visst var möjligt.

– Vi föreslog 16 hamnar. Anledningen till att vi inte förslog alla 23 var utrymmesskäl. Det finns vissa hamnar där det kan bli svårt att genomföra, säger Göran Sydhage.

Att Trafikverket föreslår att bommarna ska placeras i alla hamnar beror på konkurrensskäl.

– Det var något som vi också påpekade, att om en hamn får bommar så måste även närliggande hamnar få. Annars kan rederierna styra om sin trafik, säger Göran Sydhage.

Bommarna fungerar så att föraren blåser i ett munstycke och är promillehalten för hög så går inte bommen upp. Då tillkallas polis eller tulltjänsteman som kan kontrollera nykterheten. På försök har Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF, haft alkobommar uppställda i hamnar i Göteborg och Stockholm, men sedan slutet av 2015 står de oanvända på grund av att tullen och polisen inte anser sig ha resurser att komma om någon blåser rött.

– Det är argument som vi inte förstår. Det är ett väldigt marginellt problem. Det behöver inte ens finnas en polis på plats bara det finns en patrull i närheten som kan komma på fem minuter, så är det okej, säger han.

Skulle det inte finnas någon så är det bara att låta bommarna stå öppna.

– När försöket i Värtahamnen pågick skedde ett guldrån på Östermalm. Då drog poliserna som en avlöning och då var det ju bara att öppna bommarna. Det är inget problem, säger han.

Det är också vad Trafikverkets utredare Lennart Kallander föreslagit. Han anser att de kan fungera ungefär som fartkamerorna gör idag, det vill säga att de finns i alla hamnar, och resenärerna inte vet om de kommer att vara igång eller inte.

AV: Eva Ekeroth

Äntligen :)

2017-03-03

Trafikverket föreslår att automatiska nykterhetskontroller ska införas i 23 hamnar och vid Öresundsbron. MHF:s vd Göran Sydhage är nöjd med utredningen.

– Jättebra, det är det här som MHF har jobbat för. Nu ska det bara genomföras, säger han.

Regeringen gav Trafikverket i april 2016 på nytt i uppgift att utreda frågan om alkobommar. I uppdraget ingick att förbereda införandet av anläggningar för automatisk nykterhetskontroll i tre till fem lämpliga hamnar utifrån trafikvolym, kostnader, infrastruktur och kontrollsituation.

Nu har Trafikverket kommit med ett förslag. Automatiska nykterhetskontroller föreslås i 23 hamnar och vid Öresundsbron. Ett införande i samtliga hamnar beräknas ta fem år.

Trafikverket tror att processen kan komma i gång under det första halvåret 2017 och att de första anläggningarna kan vara plats under det första halvåret 2018. I ett första skede föreslås Karlshamn och Öresundsbron.

– Tidsplanen är optimistisk och mycket bra. Nu hoppas MHF att tidsplanen håller och att regeringen inför det i de hamnar och vid Öresundsbron som föreslås, säger Göran Sydhage.

– Vi önskar att alkobommarna får efterföljare på andra lämpliga ställen som vid parkeringsplatser, vid idrottsanläggningar och på flygplatser.

Trafikverket föreslår att vid upphandlingen av tekniska lösningar, så ska man leta efter teknik som är användbar på fler platser. Långtidsparkeringar vid flygplatser, trafikkontrollplatser på väg, gränsövergångar och festivaler lyfts fram som exempel.

MHF har gjort två försöksprojekt med automatiska nykterhetskontroller i hamnar, ett i Göteborg 2013 och ett i Stockholm. Projektet i Frihamnen i Stockholm inleddes hösten 2014 och avslutades i november 2015. Då hade 50 724 förare kontrollerats och 268 misstänkta rattfyllerister stoppats.

Frågan om alkobommar har MHF drivit under många år. Både med försöksprojekt och genom ett omfattande opinionsarbete på olika sätt, bland annat med alkobomsturnéer i Sverige under 2015 och 2016. Göran Sydhage vill lyfta fram det stora engagemang som MHF:are och många andra har lagt ned.

– Till att börja med skulle jag vilja säga att detta är frukten av många människors idoga arbete under flera år. Från första tanke till att vi nu ser en möjlighet till att automatiska nykterhetskontroller förverkligas i stor skala, framhåller han.

Trafikverket bedömer att en förutsättning för att de första anläggningarna ska vara på plats första halvåret 2018 är att de baseras på den teknik som användes vid MHF:s pilotanläggningar.

– MHF:s teknik är en beprövad och rättssäker metod, konstaterar Göran Sydhage och förtydligar:
– Vårt mål är att inga rattfyllerister ska köra ut på våra vägar. Det finns säkert många som vill och kan leverera utrustning för automatiska nykterhetskontroller. Upphandlingen får visa vilka som är bäst lämpade för det.

Läs hela reportaget här

Text: Mari Haglund

MHF:s alkobomms turné äntligen här :)

MHF på turné i Västsverige med alkobommen – en anläggning för nykterhetskontroll

Alkoholbommar på turne .

Alkoholbommar på turné .

 

Se och prova alkobommen – en anläggning för nykterhetskontroll.

Nu visar MHF Region Väst upp en mobil anläggning för nykterhetskontroll på en turné i västra Sverige.

Sedan 2013 har alkobommar testats i Göteborg och Stockholm. Det har visat sig vara en effektiv och kostnadsbesparande lösning där man snabbt och enkelt testar alla bilförare som kör av färjorna. MHF har föreslagit att alkobommar installeras i ett antal hamnar, men det finns även många andra platser, som energianläggningar, industrier, inom försvaret etc, där de kan vara ett utmärkt verktyg.

Det är extra roligt att testa bommen just nu när regeringen precis har annonserat att man kommer att satsa på att införa alkobommar i hamnar inom kort.

Kom och testblås och se dem i aktion.

OBS:

Ring kontaktperson Tommy Janerstål 0706-212720 för exakt adress.


Turnéplan
:

18/4 Trollhättan Överby Centrum 10.00-11.30
18/4 Göteborg Chalmersplatsen 1 14.00-16.30
19/4 Brålanda Rasta Brålanda 10.00-11.30
19/4 Uddevalla Torp Uddevalla 15.00-16.30
20/4 Borås Knalleland Borås 10.00-11.30
20/4 Alingsås Vimpeln 15.00-16.30
21/4 Ulricehamn ICA Ulricehamn 10.00-11.30
21/4 Halmstad ICA Halmstad 14.30-16.30

MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund arbetar för att ingen ska dö av rattfylleri. Man har ca 15 000 medlemmar uppdelade i sju regioner och 200 lokalavdelningar. MHF tillhör de mest aktiva trafiksäkerhetsorganisationerna i landet.

Chauffören fyllekörde på fälgarna

Vansinnesfärden gick genom hela södra Sverige. Först i Halmstad fick polisen stopp på det vinglande lastbilsekipaget.

Det var söder om Eurostop som polisen på söndagseftermiddagen den 27 september fick stopp på lastbilen med släp som man fått larm om under dess färd från Skåne och norrut. Bilister hade ringt in om att chauffören verkade ha tappat kontrollen över fordonet. Han körde fort, vingligt och aggressivt och hade sånär prejat medtrafikanter av vägen.

Vid flera tillfällen ska han ha kört in i mitträcket på E6. Det rykte och luktade bränt när ekipaget enligt vittnen nästan sladdade ner för Hallandsås. Sista biten körde chauffören på fälgen efter att ett däck exploderat. När polisen nådde ikapp ekipaget stod föraren utanför bilen och urinerade, märkbart berusad.

Den 48-årige föraren hade 2,2 promille alkohol i blodet. Han skyller på eftersupning men åtalas mot sitt nekande för grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik.

H-H MHF tog de 3 första sidorna i Hallands Nyheter

Hylte-Halmstad MHF fick rycka ut i samhällstjänst och hjälpa alla Fegen-bor.

Det var frågan om hastighet genom byn och runt skolan. Vi Fick mycket plats i tidningen den 18 augusti.

 

 

Hylte-Halmstads Lars B intar första sidan på Hallands nyheter den 18 aug 2015.

Hylte-Halmstads Lars B intar första sidan på Hallands nyheter den 18 aug 2015.

Hallands nyheter den 18 aug 2015. Första uppslaget.

Hallands nyheter den 18 aug 2015. Första uppslaget.