Årets Ta paus

Här är årets platser där vi är :

2018 Plats  
Lokal avd vägnr rastplatsnamn placering trafikriktning datum
Bästkusten 160 Såten c:a 3 km norr Henån båda 14 juli 2018
Bästkusten 160 Såten c:a 3 km norr Henån båda 15 juli 2018
Vårgårda E 20 Vårgårda Rasta Vårgårda båda 20 juli 2018
Vårgårda E 20 Vårgårda Rasta Vårgårda båda 21 juli 2018
Södra Halland E6 Susedalen Östra söder Falkenberg nordlig 21 juli 2018
Alingsås E 20 Vårgårda Rasta Vårgårda båda 22 juli 2018
Falkenberg E6 Susedalen Västra söder Falkenberg sydlig 21 juli 2018
Södra Halland E6 Susedalen Östra söder Falkenberg nordlig 22 juli 2018
Alingsås E 20 Vårgårda Rasta Vårgårda båda 23 juli 2018
Falkenberg E6 Susedalen Västra söder Falkenberg sydlig 22 juli 2018
Tvåstad 45 Karlsro 12 km norr Trolhättan nordlig 24 juli 2018
Tvåstad 45 Karlsro 12 km norr Trolhättan nordlig 25 juli 2018
Norra Skarabörg E 20 Motorp 12 km söder Mariestad Sydlig ? 2018-07-25 prel
Tvåstad 45 Karlsro 12 km norr Trolhättan nordlig 26 juli 2018
Norra Bohuslän E6 Saltkällan söder Munkedal båda 27 juli 2018
Tvåstad 45 Karlsro 12 km norr Trolhättan nordlig 27 juli 2018
Norra Bohuslän E6 Saltkällan söder Munkedal båda 28 juli 2018
Norra Bohuslän E6 Saltkällan söder Munkedal båda 29 juli 2018
Södra Halland   Sjönevad marknad Vessigebro båda 9 augusti 2018
Södra Halland   Sjönevad marknad Vessigebro båda 10 aug. 2018
Södra Halland   Sjönevad marknad Vessigebro båda 11 aug. 2018
Södra Halland   Sjönevad marknad Vessigebro båda 12 aug. 2018
Götane E 20 / Rv 44 Rasta Götene Rasta/Preem Rondellen E20/Rv44 Lundängsvägen 1, Götene båda 19 augusti 2018
Södra Halland Landeryd Tågdagarna i Landeryd Landeryd   1 sept. 2018
Södra Halland Landeryd Tågdagarna i Landeryd Landeryd   2 sept. 2018

Kom gärna och hälsa på varandra och sprid detta till alla .

Annonser

Så kör vi till Årsmötet?

mhf-logo-liggande-vast

Vi är ett hjulburet trafiksäkerhetsorganisation

Trafiken är våran ”gata” så använder er av denna

beskrivning för att hitta till våran mötesplats i Halmstad.

”Regions väst årsmöte 2018”.

 

Och så klart ses vi i Halmstad den 7 April 🙂 

MHF Göran har ordet

Oss emellan

Nu rullar vi ur hösten och in i vintern.
Här på MHF:s kansli har det varit en innehållsrik höst, och jag vill särskilt lyfta fram tre saker.

Arbetet med droger i trafiken. Ett samarbetsprojekt tillsammans med vår systerorganisation i MA i Norge. Mörkertalet över förare påverkade av andra droger än alkohol är stort.

Det nytag som gjordes angående Ta Paus då vi involverade Trafikverket i projektet. Det var tydliga signaler från Generaldirektör Lena Erixon att Trafikverket skulle göra det de kunde för att stödja MHF med detta viktiga arbete.

Medlemsvärvningen som nu börjar ta fart. Man kan säga äntligen men vi vet att det tar tid att gå från ett läge där andra värvar medlemmar till att vi själv ska se till att vi blir fler. Test under kommande helger, då du säkerligen träffar en del släkt och vänner. Gör ett försök.

78 miljoner. Så mycket har regeringen anslagit för att bygga ut alkobommar i de svenska hamnarna. Förhoppningsvis ska detta bli en så effektiv förbyggande åtgärd så att inte någon ska få för sig att ”kröka” på en båt på väg till Sverige.

Nu går MHF vidare och satsar på ett liknande försöksprojekt inom flyget. Det är självklart att ingen av oss vill att kaptenen på flyget till Kanarieöarna, Göteborg eller Skellefteå ska vara påverkad av alkohol. Inte någon annan som jobbar på planet heller för den delen. Redan nu är vi en bit på väg med detta.

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År önskar jag dig.

Göran Sydhage, VD MHF

P.S. Önskar du göra lokala insändare men är osäker på vad du ska skriva och hur du ska formulera dig: Hör av dig till förbundskansliet. Vi ska göra allt för att hjälpa dig med detta.

Urdrag från :

www.anpdm.com/newsletterweb/45435E41734046594175434259/414750437846405B4A7941465B4071

Lokala årsmöten 2018

mhf-logo-liggande-vast

Då var det dags för dra igång våra årsmöte ute i vår region.

Här kommer alla inrapporterade tillställningar:

2018-01-31 Bengtsfors

2018-02-02 Bäckefors

2018-02-04 Bästkusten

2018-02-05 Borås

2018-02-05 Uddevalla

2018-02-09 Trollhättan

2018-02-09 Vänersborg

2018-02-12 Norra bohuslän

2018-02-12 Ulricehamn

2018-02-14 Örby-Svansjö

2018-02-15 Varaorten

2018-02-16 Sätila-Hyssna

2018-02-17 Södra Halland

2018-02-18 Alingsås

2018-02-20 Norra Skaraborg

2018-02-21 Göteborg

2018-02-22 Brålanda

2018-02-22 Vårgårda

2018-02-26 Varberg

2018-02-27 Götene

2018-02-27 Falkenberg

2018-02-28 Timmersdala

Passa på och besöka era vänner i andra avdelningar , givetvis är alla gamla som nya och blivande medlemmar välkomna på allas möten.

Hör av er till avdelningen ni ska hälsa på för närmare information om tid och plats.

Har ni någon information om följande 10 som saknar datum:

Hjotiborg, Mölndal, Gullspång, Skövde, Tidaholm, Lidköping, Grästorp, Kvänum, Nossebro, Kungsbacka

så kommentera här under så blir listan blir komplett.

 

 

Hittar ni något fel så meddela webb-ansvarig på mhf-Hylte@hotmail.se
Jonas ajour 2017-12-30

till Er alla

önskar vi i

Regions styrelsen

​Långsiktiga spelregler för den som vill göra rätt

 

Fordonsindustrin utvecklas av politisk och ekonomiska incitament

Öppet brev inför Bilens Dag till riksdagspartierna:

Bostadsköp är i regel den största affär en människa gör i livet. Där strävar politiken efter ovanligt långsiktiga spelregler, till exempel kring regler om ränteavdrag.

Bilen är i regel den näst största affären man gör. Ur konsumentsynpunkt är det viktigt med långsiktiga spelregler även här. Men också ur samhällets synpunkt.

Det är ofta lätt att utifrån historien säga vad som var rätt och fel. Då det gäller synen på miljöbilar så finns en historia med inslag av positiva beslut såväl som negativa.

Till de positiva hör den premie på bilar med katalysatorrening som infördes i slutet av 80-talet redan innan lagen om katalysator trädde i kraft från årsmodell 1989. Det var väl avgränsat och påskyndade försäljning av bilar med katalysator.

Sedan kom en premie på miljöbilar i början av 2000-talet som gjorde att försäljningen av bilar som gick att köra på ett miljövänligare och klimatsmartare sätt gynnades.

Men i sanningens namn var det inte så få som köpte Flexifuelbil och fick förmånerna, men tankade vanlig bensin. I ett sådant läge har ingen nytta egentligen uppnåtts. Sett i backspegeln kanske man i stället skulle lagt subventioner på bränslet i stället för på bilen?

Miljöbilspremien togs sedan bort och försäljningen av Flexifuelbilar minskade. För något år sedan lades extra skatt på bränslet, och även om skatten senare minskades kan man nu konstatera att E85-marknaden närmast är död.

Nu pågår intensivt arbete på många håll i landet för att ta fram alternativ till fossil diesel. RME och HVO är några begrepp som används. Men systemet är ännu inte anpassat efter utvecklingen. Idag får till exempel en bonde tillbaka skattepengar om hen använder fossil diesel men inte för HVO-bränsle. Hur ska vi se på beskattning av fossilt respektive miljövänligare bränsle respektive klimatsmartare bränsle?

Vi måste säkerställa långsiktighet kring förmånsvärden för tjänstebilar och för rabatter/bonusar för den som överväger att köpa sig en så kallad miljöbil. Låt oss inte göra om samma misstag gång på gång med alltför korta puckar som skapar osäkerhet hos konsumenterna. Låt oss lära av omvärlden och av historien.

Det är läge för partiöverläggningar i frågan om långsiktiga spelregler för miljöbilar och miljöbränsle. Det borde gå att komma överens. Det är olyckligt om bränsle och bilar blir en valfråga. Allra sämst är det om dessa spelregler ändras från val till val.

Långsiktighet är nödvändigt i frågan, tycker vi i MHF.

Det är dags för samtal över partigränserna och vi hoppas att du blir en del av en långsiktig lösning.

Med vänlig hälsning

Göran Sydhage, VD MHF

  

 

 

Trafiksäkerheten ökar med nykterhetskontroll i hamnen

Automatiska nykterhetskontroller snart verklighet i svenska hamnar

 

Alkohol är fortfarande en av de största anledningarna till olyckor i trafiken. Var fjärde dödsolycka 2016 var alkoholrelaterad. Detta är något som endast kan lösas om alla konstruktiva krafter drar åt samma håll. Från riksdagspolitiker och frivilligorganisationer till alla förare runt om i landet. Nu tas ett steg i rätt riktning.

Trots lagstiftning och informationskampanjer är det fortfarande allt för många som kör med alkohol i blodet. Detta har gjort att regeringen nu tar ett nytt steg för att minska rattfylleriet på vägarna.

Från och med nästa år kommer vi att få se automatiska nykterhetskontroller (så kallade alkobommar) i svenska hamnar. Förarna som kommer med passagerarfärjor kommer nu att behöva genomgå en nykterhetskontroll för att få köra vidare ut på vägarna. Alkobommar har funnits på försök tidigare i ett par svenska hamnar med lyckat resultat. Att regeringen nu väljer att införa alkobommar är ett stort steg framåt i arbetet för en säkrare trafik. Ingen av oss vill ju möta en rattfyllerist då vi befinner oss i trafiken. Just i hamnar är risken att möta en rattfyllerist betydligt högre än i resten av trafiken.

En av de organisationer som drivit frågan om just alkobommar i svenska hamnar är Motorförarnas Helnykterhetsförbund. Förbundet har under decennier drivit frågan om nolltolerans för alkohol i trafiken och var en av de starkast drivande för den nollvision om döda och allvarligt skadade i trafiken som gjort Sverige till ett av de länder i världen med bäst trafiksäkerhet. En nollvision som nu regeringen ska utveckla ytterligare i och med den nystart för nollvisionen som lanserades tidigare i år.

Det finns en bred politiskt enighet kring trafiksäkerhet och nollvisionen i Sverige. Detta är en styrka som vi ska vara stolta över och som visar att det går att få fram breda politiska samarbeten även om dagens debattklimat verkar polariserat. Det är genom samarbete och gemensamma mål som vi gör Sverige till ett säkrare och bättre land.

Johan Andersson, ledamot av Riksdagens trafikutskott (S)
Telefon 08-7865315 E-post johan.andersson@riksdagen.se

Göran Sydhage, vd MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund
Telefon 765-48 97 19 E-post goran.sydhage@mhf.se

 

Gårdsförsäljning av alkohol

Starka krafter lobbar och arbetar för att tillåta så kallad Gårdsförsäljning av öl och vin.

Det vill säga att lokala producenter får sälja av de alkoholprodukter man tillverkar på sin gård.

Det kan verka harmlöst och många tänker ”vad spelar dessa enstaka liter för roll för den totala alkoholkonsumtionen?” Svaret är att dessa enstaka liter inte spelar stor roll för den totala alkoholkonsumtionen men det som är allvarligt är att om Sverige tillåter så kallad gårdsförsäljning hotar vi hela det svenska Systembolagets monopol. Gör det nåt?

Ja, hävdar vi på Motorförarnas Helnykterhetsförbund. Skulle försäljningen av alkohol öka på grund av att försäljningen släpps fri vet vi att försäljningen ökar, och genom erfarenhet och forskning får det till följd att rattfylleriet också ökar.

Det räcker och blir över med de 12 000 rattfyllerikörningar som varje dag inträffar på våra vägar. Det är redan alldeles för många som får sina liv förstörda på grund av rattfylleri. varje död eller allvarligt skadad har ett stort nätverk av människor runt sig vars liv förändras för alltid.

Vår vision är att INGEN ska dö av rattfylleri och därför kommer vi att arbeta mot frisläppande av alkoholförsäljning och kämpa för att alkoholen i Sverige säljs via den reglerade modell vi haft under många år, kallad Systembolaget. För barnens, för hälsans och trafiksäkerhetens skull.

Göran Sydhage

Vd på MHF