Svensk folkrörelse vinner EU-pris

Lars Olov Sjöström tar emot priset av Matthew Baldwin, Deputy Director-General, Mobility & Transport EU-kommissionen

MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, har vunnit ett stort EU-kommissionspris för sitt innovativa pionjärarbete med de automatiska nykterhetskontrollerna, mer kända som alkobommar. 

Priset som MHF i konkurrens med cirka 100 andra nominerade har vunnit är Excellence in Road Safety Awards 2017 som är ett pris inom EU-kommissionens European Road Safety Charter.

Under måndagen delades priset ut i Bukarest, Rumänien och MHF:s nominerade var på plats för att personligen ta emot utmärkelsen ur händerna på Matthew Baldwin, Deputy Director General, Mobility & Transport EU-kommissionen.

Här är motiveringen
Initiativet från svenska Motorförarnas Helnykterhetsförbund belönas för sitt innovativa praktiska genomförande, nyckeln till en framgångsrik trafiksäkerhetspolitik. Nykterhetstest i trafiken är en del av trafiksäkerhetsarbetet. Antalet nykterhetstest som polisen utförde i trafiken tenderar emellertid att minska varje år. Alkobommarna kan hjälpa polisen att bli effektivare. Eftersom hela verksamheten är väl dokumenterad kan systemet enkelt introduceras i andra europeiska länder.

(The initiative of the Swedish Abstaining Motorists’ Association is rewarded for its innovative practice in enforcement, key to any successful road safety policy. Sobriety tests in traffic are part of the road safety work. The number of sobriety tests conducted by the police in traffic, however, tends to decrease every year. Alco Gates can help the police to become more effective. As the entire operation is well documented, the system can be easily introduced in other European countries.)

Trafiksäkerhetschefen nöjd
– Det är självklart mycket hedrande att få ett så här fint pris, säger Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef på MHF. Det är ett kvitto på att allt arbete som vi lagt ner inte varit förgäves, och att det uppskattas på en bred internationell front.

– Det har inte hela tiden varit så enkelt att nå fram. Vi måste handskas särskilt varsamt med våra resurser eftersom vi är en ideell medlemsorganisation. Vårt TestLab i Tibro har lagt ner mycket tid och energi på att hitta de bästa produkterna och kombinera dem till fungerande anläggningar med extremt högt ställda tekniska krav.

Publikens pris
MHF vill gärna passa på att lyfta Automobil Club Roman (ACR), Rumänien, som vann publikens pris i Bukarest. ACR presenterade sin app ”Mr Bear”, som ska användas av barn. Appen är kopplad till det lokala vägnätet och känner av bilens hastighet, när föraren kör över laglig hastighet uppmuntrar appen barnen att säga till sina föräldrar att sakta ner. Syftet är att förändra beteenden i trafiken genom att använda barnens inflytande över sina föräldrar. Det är ett mycket gott initiativ, som borde kunna överföras till svenska förhållanden.

Mer om European Road safety Charter
European Road Safety Charter, Europeiska trafiksäkerhetsstadgan, startades 2004 på uppdrag av Europeiska kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet. Sedan dess har denna unika plattform för trafiksäkerhetsinformation nått ut till det civila samhället på alla nivåer i samtliga 28 EU-medlemsstater.

Under det senaste årtiondet har Europeiska trafiksäkerhetsstadgan byggt upp en gemenskap bestående av 2 300 undertecknare som alla har bidragit till att förbättra trafiksäkerhetsnormerna och trafiksäkerhetskulturen genom verkliga åtaganden och konkreta åtgärder.

Mer om de automatiska nykterhetskontrollerna
De automatiska nykterhetskontrollerna har testats i hamnarna i Göteborg och Stockholm med mycket gott resultat. Varje dag rullar cirka 8 200 fordon ut från färjeterminaler vidare ut på svenska vägar. Tullverkets statistik visar att det är ungefär dubbelt så vanligt med rattfylleri bland dessa fordon.

Den 20 augusti 2013 invigde MHF, tillsammans med en rad andra aktörer, den första alkobommen i Göteborgs hamn. Under en försöksperiod kontrollerades trafiken som anlände till hamnen via Tysklandsfärjan i en automatisk nykterhetskontroll. Den 10 september 2014 invigde MHF alkobommar i Frihamnen Stockholm. Under detta andra fältförsök testades systemet med högre trafikvolymer och fler kontrollstationer. Fyra filer för personbilar och två för lastbilar. Systemet är mycket snabbt och trafikflödet löper fint.

Alkoholmätningsutrustningen uppfyller samma krav som polisens befintliga sållningsinstrument, både tekniskt och juridiskt.

Just nu startas ett stort arbete upp i Sverige för att införa automatiska nykterhetskontroller i 23 hamnar samt Öresundsbron. MHF har lagt ner ett enormt pionjärarbete, och är mycket nöjda med utvecklingen.

Priset är ett bevis på att engagemang lönar sig och att rattfylleri är ett problem på fler ställen än i Sverige.

MHF fortsätt sin kamp för att ingen ska dö av rattfylleri.

Annonser

Ta MHF-paus i sommar

Missa inte att Ta Paus på din sommarresa. Det tjänar vi alla på.

Rastplatsaktiviteten ”Ta Paus” är en välkänd syn längs våra sommarvägar. Under några hektiska dagar under semestertiden står MHF på 60 rastplatser över hela landet och bjuder på fika och uppmuntrar till att Ta Paus.

Många semesterfirare struntar i att ta regelbundna pauser. Det är dumt eftersom en paus faktiskt kan rädda liv. Forskning som tyder på att allt för många olyckor beror på att föraren har somnat bakom ratten. Varje år arbetar hundratals MHF-funktionärer ideellt med den här aktiviteten på omkring 60 rastplatser över hela Sverige. Från Brösarps backar i söder över Råby Hed och Höga kusten till Ljusvattnet i norr hittar du MHF.

Störst chans att träffa på Ta Paus-gänget på din resa är sista helgen i juli (28-30/7) då man kraftsamlar, men redan före midsommar var de första funktionärerna ute. Det sista datumet är i början på september.

Här finns en förteckning över platser och datum över hela landet.

Under Ta Paus får MHF möjlighet att synliggöra förbundet och det arbete man utför på ett positivt sätt samtidigt som man kan ge viktig information till trafikanter om trafiksäkerhet. I enkätform får också MHF viktiga svar på vad resenärerna tycker om olika trafiksäkerhetsfrågor.

Alla utvärderingar som gjorts visar att arrangemanget tagits emot mycket positivt av såväl besökare på rastplatserna som av MHF:s funktionärer. Detta har visat sig vara ett bra sätt att under trevliga former nå trafikanter med trafiksäkerhetsinformation.

– På ett antal rastplatser har vi kört Ta Paus i många år och där träffar vi varje år resenärer som har väntat på oss, säger Sabrina Sandhu, projektledare för MHF:s stora sommarkampanj Ta Paus.

– De känner igen oss och är mycket glada när vi är på plats. Att vi bjuder på fika är självklart också uppskattat.

Nytt material för i år är bland annat en folder med kortfattad information på fem språk, och en medlemskampanj där den som blir medlem under Ta Paus kan vinna presentkort på upplevelser. Som vanligt finns det också bingobrickor för barnen, och de brukar vara mycket uppskattade.