Kontakt

MHF Region Väst

Regionkontor, MHF Region Väst

Kasernvägen 6
504 31 Borås
www.mhf.se/vast
vast@mhf.se

Tfn: 0706-21 27 20

Regionordförande: Tommy Janerstål

E-post: tommy.janerstal@mhf.se
0524-620 09
0706-21 27 20

Regionstyrelsen

Tommy Janerstål
Vaktelvägen 10, 455 33 Munkedal
0524-620 09 eller 0706-21 27 20
tommy@janerstal.se

Sven Söderman
Sandeslättskroken 101, 424 36 Angered
031-330 73 62 eller 0708-48 54 34
nevs.so@swipnet.se

Frank Gunnarsson
Fjällnääs, Madenvägen 5, 448 91 Floda
0302-324 48 eller 0707-69 13 88
bilfrank@telia.com

Göran Pettersson
Gästgivaregatan 26 A, 432 78 Tvååker
0340-477 71 eller 0706-92 52 71
goran.pettersson@mhf.se

Kjell Svensson
Säveljung 10, 441 92 Alingsås
070-6385143
kjell.svensson@mhf.se

Marianne Lundberg
Åsboplan 3, 513 34 Fristad
033-26 91 16 eller 0706-60 03 04
ma-lund@hotmail.se

Angelica Ljung
Kungsgatan 22, 302 46  Halmstad
070-251 57 06
anki_667@hotmail.com

Jonas Bengtsson
Kasten Rönnowsgatan 7, 30294 Halmstad
0709-22 94 26
jonas.bengtsson@mhf.se

 

Adjungerad

Göran Roxhav
Helsingborg
046-703 733 982
goran.roos@mhf.se